Ikääntyvien yliopisto -luennon aiheena "Väkivaltaisuus Itä-Suomessa"

15.1.2013, 20:51 -

alkoholi sekä Talvivaaran päästöt. Luentojen lisäksi Ikääntyvien yliopisto tarjoaa opintoryhmiä, muun
Source: Kaivannaisteollisuus