Varautuminen kannattaa

14.1.2013, 23:30 -

kaivosonnettomuuksista puhuttaessa. Suomessa vakavat kaivosonnettomuudet eivät edellisen kaivosalan
Source: Kaivannaisteollisuus