Talvivaaran lähialueiden uraanipitoisuudet yhä koholla – Stuk jatkaa valvontaa

14.1.2013, 13:39 -

Säteilyturvakeskus (Stuk) jatkaa uraanipitoisuuksien valvontaa Talvivaaran lähialueilla talven ja kevään aikana. Stuk kertoo tutkineensa uraanipitoisuuksia lähivesistöjen pohjaliejuista ja vesistä
Source: Kaivannaisteollisuus