Talvivaara städar upp

14.1.2013, 06:00 -

Gruvbolaget Talvivaara inleder i dag rensningsarbeten vid den närbelägna sjön Ylä-Lumijärvi… Lumijokis fåra ska återställas. Talvivaara har köpt upp det område som ska putsas upp samt 30 hektar
Source: Kaivannaisteollisuus