STUK jatkaa edelleen uraanipitoisuuden valvontaa Talvivaaran ympäristössä

14.1.2013, 14:45 -

aikana. Talvivaaran kaivosyhtiö rakensi Kortelammen ja Ylä-Lumijärven väliselle alueelle
Source: Kaivannaisteollisuus