Työryhmä tukee Laguna-hanketta

11.1.2013, 10:08 -

Pohjois-Suomen alueellista kehittämistä varten. Työryhmä painottaa muun muassa kaivannaisteollisuuden ja
Source: Kaivannaisteollisuus