Työryhmä: Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisestä hyötyy koko Suomi

11.1.2013, 07:34 -

taloudellisesti. Kaivannaisteollisuus ja luontoarvot nykyistä paremmin yksiin Työryhmä esittää, että Oulun yliopisto kehittäisi yhdessä muiden alan osaajien kanssa kaivosteollisuuden osaamista. Alan
Source: Kaivannaisteollisuus