Työryhmä: Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisestä hyötyy koko Suomi

11.1.2013, 07:53 -

. Kaivannaisteollisuus ja luontoarvot nykyistä paremmin yksiin Työryhmä esittää, että Oulun yliopisto kehittäisi yhdessä muiden alan osaajien kanssa kaivosteollisuuden osaamista. Alan koulutuspaikkoja pitäisi
Source: Kaivannaisteollisuus