Talvivaaran lupa-asiat venyvät jälleen

11.1.2013, 09:58 -

varoallaskapasiteetin lisäämistoimista ja koko prosessin toiminnasta. Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen
Source: Kaivannaisteollisuus