Talvivaara kommentoi Antti Lankisen teesejä

11.1.2013, 09:30 -

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen kommentoi pyynnöstä… raamit, joilla toimintaa voidaan tehdä minimoiden vaikutukset. Ruokosen mukaan Talvivaarassa ollaan
Source: Kaivannaisteollisuus