Talvivaara kommentoi Antti Lankisen teesejä

11.1.2013, 09:30 -

varmistetaan metallien saatavuus pitkälle tulevaisuuteen, Ruokonen sanoo. Mondo Minerals B.V.:n
Source: Kaivannaisteollisuus