Talvivaara anoo lisäaikaa vuotoselvitykselle

11.1.2013, 09:30 -

Talvivaara ei pysty toimittamaan kipsisakka-altaan vuotoselvitystä määräaikaan mennessä. Määräaika umpeutuu perjantaina 11.1. Talvivaara on ilmoittanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakevansa
Source: Kaivannaisteollisuus