Pohjanmaan isot litium-löydökset kohti hyödyntämistä – mittavia juonia

11.1.2013, 09:08 -

Geologian tutkimuskeskuksen kartoittamat litiumkohteet Kaustisten alueella, Leviäkangas ja Syväjärvi ovat siirtymässä malminetsintäyhtiö Keliber Oy: n hallintaan. Kohteet ovat GTK:n valtakunnallisen
Source: Kaivannaisteollisuus