Yle: Talvivaaran vesissä ehkä sittenkin uraania

10.1.2013, 07:52 -

terveydelle haitallisella tasolla, kertoo Yle . Stop Talvivaara -liikkeen julkaisemien, Talvivaaran…Talvivaaran vesissä voi sittenkin olla uraania, vaikka Säteilyturvakeskus STUK kertoi joulukuussa
Source: Kaivannaisteollisuus