Yle: STUK myöntää puutteet – Talvivaarassa sittenkin uraania?

10.1.2013, 08:56 -

Torstai 10.1.2013 klo 09.47 Stop Talvivaara -liike kutsuu kaivoksen lähijärviä ”kuolleiksi ongelmajätekaatopaikoiksi”. Talvivaaran lähijärvistä saattaa edelleen löytyä korkeita uraanipitoisuuksia
Source: Kaivannaisteollisuus