Teollisuustuotanto väheni vielä lievästi

10.1.2013, 07:50 -

elektroniikkateollisuudessa, 21 prosenttia. Kaivostuotanto laski marraskuussa 8,7 prosenttia vuoden 2011 marraskuusta. Metalliteollisuudessa tuotanto väheni 7,3 prosenttia. Kemianteollisuudessa tuotanto kasvoi 12,2
Source: Kaivannaisteollisuus