Talvivaara: STUK medger ytlig provtagning

10.1.2013, 05:38 -

Det kan finnas mera uran i vattnen kring Talvivaaragruvan än vad som tidigare har uppmätts… Talvivaara-rörelsen har offentliggjort sina mätningsresultat som visar på klart högre halter uran än STUK:s
Source: Kaivannaisteollisuus