Farligt ras i nickelgruvan i Hitura

8.1.2013, 07:45 -

Ett farligt ras inträffade den 10 december i Hitura nickelgruva i Nivala, skriver tidningen… har redan röjt upp efter raset, och arbetet i Hitura gruva pågår som normalt. Säkerhets- och
Source: Kaivannaisteollisuus