Ympäristöhallinnon tehoa parannettava

30.12.2012, 20:43 -

esimerkki on ympäristöhallinnon alalta. Valvonnan heikkous edisti osaltaan Talvivaaran kaivoksen
Source: Kaivannaisteollisuus