Syksy pelasti piensijoittajan vuoden

30.12.2012, 11:28 -

Talvivaara, Ruukki ja Vaahto Group. Kurssi on laskenut vuodessa 50-70 prosenttia Pääsuunta suomalaisella
Source: Kaivannaisteollisuus