Kaivosyhtiö sitouttaa työntekijöitään investoimalla kunnan palveluihin

30.12.2012, 19:56 -

työn perässä Lapin pikkupaikkakunnille. Esimerkiksi kanadalaisomistuksessa oleva Kittilän kultakaivos… harrastusmahdollisuuksia sekä osallistumalla Kittilän infrastukruurin rakentamiseen. Hyväntekeväisyyteen motivoi
Source: Kaivannaisteollisuus