Ylä-Lumijärvessä suuria ainepitoisuuksia

20.12.2012, 21:06 -

Talvivaaran kaivosalueella marraskuun alussa sattuneesta kipsisakka-altaan vuodosta aiheutui… sijaan välittömästi Talvivaaran kaivoksen eteläpuolella erityisesti Ylä-Lumijärvessä ainepitoisuudet ovat
Source: Kaivannaisteollisuus