Pitoisuuksia tutkitaan vielä pitkään

20.12.2012, 15:24 -

Kuva: Heikki Rönty / Yle Ylä-Lumijärvessä, Talvivaaran kaivosalueen eteläpuolella on Kainuun ELY-keskus mitannut poikkeuksellisen suuria haitallisten aineiden pitoisuuksia marraskuisesta
Source: Kaivannaisteollisuus