Pakko pysähtyä

20.12.2012, 22:08 -

tämä tapaus Talvivaara – meidän suomalaisten maineen pilaaja niin omissa kuin muidenkin silmissä! Sen… ympäröimillä alueilla. Savossa ei ole varaa kaivoskokeiluihin. Yksi Talvivaara riittää Suomessa, se on
Source: Kaivannaisteollisuus