Jätevuoden jälkiseuranta: Haitallisten aineiden pitoisuudet ennallaan

20.12.2012, 18:57 -

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta peräisin olevien aineiden pitoisuudet vesistöissä ovat… ainepitoisuudet ovat ennen vuotoa vallinneella tasolla. Sen sijaan välittömästi Talvivaaran kaivoksen
Source: Kaivannaisteollisuus