Saastuneesta liejusta ei koidu säteilyvaaraa

6.12.2012, 11:05 -

Ylä-Lumijärven metsäalueella Talvivaarassa saastuneen suoalueen lieju ei Säteilyturvakeskuksen (Stuk) mittaustulosten mukaan aiheuta säteilyvaaraa. Keskiviikkona valmistuneiden tutkimustulosten
Source: Kaivannaisteollisuus