Paikattavaa myös ympäristöhallinnossa

6.12.2012, 20:15 -

Talvivaaran kaivoksen ympäristökatastrofin seurauksia selvitellään vielä pitkään. Nyt ensisijaista…. Talvivaara on kiistaton esimerkki pelon oikeellisuuden puolesta. Kainuun ELY-keskuksen asianomaisen
Source: Kaivannaisteollisuus