Kazakstan on valtava työmaa

6.12.2012, 20:33 -

lokakuussa. Mukana oli 55 suomalaisyritystä eri aloilta, esimerkiksi kaivosteollisuudesta sekä
Source: Kaivannaisteollisuus