IL raportti – näillä aloilla uhkaavat potkut tänä talvena

6.12.2012, 22:12 -

viennin vuoksi. Vientialoista ainoastaan kemianteollisuus on ollut viimeaikoina noususuhdanteinen… normaalisti. Kari Kaivo-oja, aluejohtaja – Toki tilanne huolestuttaa, mutta on syytä muistaa, että suurin
Source: Kaivannaisteollisuus