VTT utreder orsaken till Talvivaaraläckaget

5.12.2012, 20:11 -

Gruvbolaget Talvivaara har utsett forskningsinstitutet VTT att undersöka orsakerna till läckaget i en fällningsbassäng nyligen.
Source: Kaivannaisteollisuus