VTT tekee Talvivaaralle selvityksen kipsisakka-altaan vuodosta

5.12.2012, 15:09 -

Lehdistötiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 5.12.2012 VTT tekee Talvivaaralle selvityksen… Sormunen, hallituksen jäsen Olli-Pekka Nissinen, viestintäpäällikkö Talvivaara Talvivaaran
Source: Kaivannaisteollisuus