Itämeren suojelukomissio selvittää fosfaattifosforin valumat

1.12.2012, 11:44 -

kemiantehdas Policessa Stettinin liepeillä ja Lifosa Kedainiaissa Keski-Liettuassa. Venäläinen kaivosjätti
Source: Kaivannaisteollisuus