Urpilainen: Kaivosalaa ei pidä ajaa alas Talvivaarasta huolimatta

24.11.2012, 12:43 - eeppo

”. Urpilaisen mukaan myös kaivoslaa tarvitaan Suomessa työllistäjänä Talvivaaraan ympäristöongelmista… hävinnyt noin 60 000 työpaikkaa viimeisten neljän vuoden aikana. Urpilaisen
Source: Kaivannaisteollisuus